Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:59
-00:44:46
+00:32:30
8349 6302
301 / 476
-00:34:57
+00:29:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii