Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:00
-00:44:45
+00:32:31
8356 2049
303 / 476
-00:34:56
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii