Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:25
-00:12:53
+00:18:53
1339 1339
7 / 10
-00:09:34
+00:06:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii