Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:03
-00:16:15
+00:15:31
947 947
59 / 88
-00:07:10
+00:09:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii