Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:38
-00:25:07
+00:52:09
11765 4091
472 / 476
-00:15:18
+00:49:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii