Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:39
-00:20:39
+00:11:07
343 343
5 / 16
-00:09:55
+00:03:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii