Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:42
-00:55:03
+00:22:13
3232 2955
142 / 461
-00:37:28
+00:13:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii