Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:42
-00:36:03
+00:41:13
10899 3519
226 / 244
-00:22:21
+00:31:25
00:36:08
-00:13:10
+00:18:36
1323 1323
19 / 21
-00:02:48
+00:10:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii