Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:32
-00:15:46
+00:16:00
1013 1013
46 / 76
-00:15:27
+00:10:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii