Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:23:56
-00:25:22
+00:06:24
30 30
4 / 86
-00:16:41
+00:06:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii