Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:10
-00:27:44
+00:53:12
8803 3110
356 / 356
+00:46:22
01:18:58
-00:27:47
+00:49:29
11691 4043
440 / 446
-00:27:46
+00:42:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii