Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:14
-00:19:04
+00:12:42
555 555
27 / 86
-00:10:23
+00:12:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii