Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:50
-00:13:54
+00:18:23
1599 1599
80 / 105
-00:09:08
+00:17:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii