Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:44:18
+00:36:38
7402 2226
33 / 45
-00:19:31
+00:28:08
01:06:28
-00:40:17
+00:36:59
9909 2910
36 / 48
-00:20:39
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii