Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:34
-00:42:20
+00:38:36
7814 2472
316 / 348
-00:27:50
+00:31:13
01:12:15
-00:34:30
+00:42:46
11151 3684
564 / 592
-00:12:31
+00:35:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii