Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:11
-00:43:43
+00:37:13
7553 5238
328 / 380
-00:28:20
+00:29:39
01:09:59
-00:36:46
+00:40:30
10758 7322
452 / 501
-00:19:13
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii