Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:18
-00:16:00
+00:15:46
982 982
43 / 76
-00:15:41
+00:10:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii