Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:54
-00:33:21
+00:45:01
6079 4757
114 / 126
-00:22:52
+00:34:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii