Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:53
-00:22:24
+00:21:16
1725 1725
70 / 81
-00:18:44
+00:14:12
00:33:36
-00:15:42
+00:16:04
1030 1030
65 / 88
-00:06:37
+00:09:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii