Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:42
-00:16:36
+00:15:10
903 903
7 / 16
-00:05:52
+00:07:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii