Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:08
-00:50:37
+00:26:39
5436 4635
61 / 133
-00:25:58
+00:16:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii