Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:53
-00:31:06
+00:28:56
4194 1098
K25 : 259
154 / 218
-00:18:49
+00:26:44
00:58:48
-00:47:57
+00:29:19
6858 1349
141 / 258
-00:23:21
+00:22:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii