Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:33
-00:14:45
+00:17:01
1154 1154
14 / 21
-00:04:23
+00:08:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii