Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:46
-00:39:36
+00:33:25
5877 1636
K20 : 433
171 / 233
-00:21:39
+00:32:15
01:05:32
-00:26:27
+00:33:35
5039 1558
K25 : 356
178 / 218
-00:14:10
+00:31:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii