Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:17
-00:40:53
+00:32:57
6101 1547
K30 : 769
308 / 438
-00:27:17
+00:22:22
00:33:14
-00:16:04
+00:15:42
976 976
78 / 121
-00:07:21
+00:10:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii