Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:10
-00:15:08
+00:16:38
1107 1107
45 / 63
-00:14:51
+00:12:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii