Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:01
-00:38:09
+00:35:41
6829 1936
K30 : 944
342 / 438
-00:24:33
+00:25:06
00:29:19
-00:19:59
+00:11:47
431 431
34 / 121
-00:11:16
+00:06:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii