Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:33
-00:40:12
+00:37:04
9931 7010
380 / 476
-00:30:23
+00:34:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii