Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:27
-00:10:51
+00:20:55
1477 1477
84 / 86
-00:02:10
+00:20:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii