Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:42
-00:46:33
+00:31:49
4301 603
90 / 136
-00:25:05
+00:22:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii