Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:29
-00:24:46
+00:53:36
6473 1548
258 / 260
-00:13:57
+00:48:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii