Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:49:40
-00:54:30
+00:19:20
1564 119
K30 : 67
76 / 373
-00:39:26
+00:15:32
01:04:05
-00:42:40
+00:34:36
9130 2457
432 / 559
-00:22:28
+00:32:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii