Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:33
-00:15:45
+00:16:01
1019 1019
47 / 76
-00:15:26
+00:10:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii