Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:10
-00:39:05
+00:39:17
5518 4472
229 / 260
-00:19:56
+00:30:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii