Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:39
-00:15:39
+00:16:07
1035 1035
39 / 63
-00:15:22
+00:12:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii