Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:01
-00:38:44
+00:38:32
10350 7163
60 / 66
-00:29:04
+00:26:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii