Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:32
-00:17:46
+00:14:00
731 731
3 / 8
-00:06:44
+00:05:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii