Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:14
-00:41:48
+00:37:32
6525 2146
K30 : 989
307 / 341
-00:24:57
+00:30:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii