Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:58
-00:14:20
+00:17:26
1206 1206
49 / 63
-00:14:03
+00:13:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii