Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:46
-00:17:32
+00:14:14
775 775
40 / 86
-00:08:51
+00:14:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii