Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:12
-01:00:03
+00:18:19
750 707
39 / 256
-01:00:03
+00:10:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii