Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:31
-00:33:14
+00:44:02
11315 3787
455 / 476
-00:23:25
+00:41:21
00:36:46
-00:12:32
+00:19:14
1367 1367
52 / 63
-00:10:49
+00:17:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii