Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:18
-00:15:00
+00:16:46
1123 1123
50 / 76
-00:14:41
+00:11:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii