Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:14
-00:15:04
+00:16:42
1114 1114
8 / 16
-00:04:20
+00:08:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii