Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:08
-00:15:10
+00:16:36
1102 1102
68 / 86
-00:06:29
+00:16:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii