Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:47
-00:28:12
+00:31:50
4768 1402
K30 : 321
205 / 261
-00:17:02
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii