Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:34
-00:38:11
+00:39:05
10455 7215
42 / 49
-00:10:54
+00:26:34
01:02:17
-00:46:28
+00:33:31
4940 4246
35 / 54
-00:33:17
+00:19:45
01:02:23
-00:45:52
+00:32:30
4424 3781
33 / 50
-00:20:01
+00:19:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii