Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:01
-00:57:44
+00:19:32
2019 1903
52 / 244
-00:44:02
+00:09:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii