Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:26
-00:19:18
+00:12:59
640 640
24 / 89
-00:13:21
+00:09:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii