Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:53
-00:45:52
+00:31:24
7872 1800
280 / 476
-00:36:03
+00:28:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii